Parkering

Parkering utenfor butikken kan gjøres på to måter:

Inngang nede:

Parkering ned

Parkeringsskive eller lapp i ruta med dato og klokkeslett for når du har parkert. Du kan stå gratis i to timer.

Parkeringsskive kan du få kjøpt ved å henvende deg til Servicesenteret i kommunen. Det ligger rett bak apoteket, Storgata 153.

Inngang Oppe:

Parkering oppParkerer du på den store parkeringsplassen oppe, så er det billettautomat. Trykk på billett knappen og du får gratis billett for to timer.